KanarieGloster

Informatie:

Op de Kanarische eilanden en Madeira leeft een tamelijk onooglijk vogeltje. Het is olijfgroen van kleur met een grijsbruine streep tekening. De Kanarie ! Serinus Canarius. De man heeft iets meer geel in het gevederte, maar over het algemeen.zijn beide geslachten vrij donker en onopvallend van kleur. Dit zijn de voorouders van onze in onvoorstelbare aantallen zang, kleur en postuurrassen gefokte en tot huisdier geworden kanaries. De hele ontwikkeling heeft ongeveer 500 jaar geduurd. In 1478 namen de Spanjaarden bezit van de Kanarische eilanden; de boven genoemde vogel werd door de Spanjaarden spoedig waargenomen, vooral hun lieflijke en afwisselende zang viel hen op.De wilde kanarie is een boomvogel, die zich bij voorkeur in de cipressen ophoudt en daarin buiten de broedtijd in kleine en grotere troepjes overnacht. Gedurende de broedtijd zonderen de paren zich af om hun broed plaatsen in de altijd groene planten en struiken te betrekken, die dan door de mannetjes heftig worden verdedigd.Het kunstzinnig gebouwde nest, bestaat uit witte plantenwol. Het voedsel bestaat uit kleine zaden, bladknoppen en groene scheuten terwijl tijdens de opfok van de jongen ook graag kleine insecten worden genuttigd. Enkele honderden jaren geleden was de gefokte kanarie een soort Status symbool. Menige patriciërsfamilie bezat een kanarie, waarvoor toen een stevige prijs werd betaald.De kanarie was een weelde artikel.Op zon en feestdagen zat de vrouw des huizes met de kanarie op haar rechterwijsvinger in haar prachtige vertrek, om op deze manier bezoek te ontvangen of zich te laten schilderen zoals oude familieportretten ons laten zien.De kanariekwekers waren doorgaans mensen van de werkende klasse. In Duitsland waren het vooral de arme bergbewoners uit de Harz, die de kanariefok als liefhebberij en als bijverdienste bedreven. Sedert eeuwen zijn miljoenen kanaries uit keukens en dakkamertjes, schuurtjes en hokjes van de Harzer kanariefokkers over de hele wereld vervoerd. In het begin van de 17de eeuw werden vogels van uit Duitsland in Engeland ingevoerd.Zeer spoedig werden deze vogels gekruist met Engelse zangvogel soorten, want ieder land sloeg binnen niet al te lange tijd een eigen zangrichting in. Hoe ontstond nu uit de groene kanarie, die tegenwoordig over de gehele wereld een begrip is geworden, de gele kanarie ?Het was geen plotselinge kleur verandering, maar een zeer lange ontwikkelingsweg.Bij de kweek verschenen soms lichte staart en vleugelpennen. Deze vogels paarde men onder elkaar, hieruit kreeg men geel bonte kanaries. Later kreeg men zelfs helemaal gele, die nog steeds erg in trek zijn. De fokkers in het Harz gebergte hebben de bonte vogels lang geprefereerd, omdat ze meer weerstand bezitten en nog beter zouden zingen dan de gele kanaries. De kopers verlangden steeds meer gele kanaries en zo werden de kwekers als het ware gedwongen gele exemplaren te fokken. In andere landen liep de fokrichting geheel anders. Hervieux de Chanteloup onderscheidde in 1709 al niet minder dan 28 verschillende kanarie kleurslagen in Frankrijk. Er bestonden toen reeds naast de groene, gele en bonte vogels ook al witte, agaatkleurige en kaneel bruine De zogenaamde rode kanaries verschenen pas in de 20ste eeuw door in kruising van de Kapoetsensijs, waardoor de kleurkanarie fok naast de zangkanarie fok een zeer belangrijke plaats ging innemen. De Engelse, Nederlandse en Belgische kanariefokkers legden zich eveneens toe op zeer merkwaardig gevormde en Gevederde kanaries, zodat een nieuwe tak in de kanariesport ontstond. De POSTUURKANARIE deed zijn intrede. Kanaries worden veel gehouden in de kamer als mooie zangvogel dan moeten ze wel een vrij groot hok hebben, want daar zullen ze waarschijnlijk hun hele leven in doorbrengen. Als ze in de volìere worden gehouden moeten ze eigenlijk wel over een binnenhok beschikken voor de winter, want anders zullen sommige het misschien niet overleven.

Beschrijving:

Van de kanarie zijn zoveel mutaties dat dit niet in het kort te omschrijven is. De bekenste zijn de gele, rode en witte kanarie. Hiervan bestaan de intensieve en de schimmel kanaries. Verder met pigment of zonder. Het pigment geeft een streep pop de vleugel zoals de zwart met rood, bruin met rood of zwart met geel. Ik zal hier later nog eens verder over uitwijden

Voedsel:

Voor kanaries zijn er speciale zaadmengsels te koop. Deze kunt u aanvullen met zo nu en dan wat eivoer (met name in de kweekperiode), verse onkruidzaden en onkruiden zoals vogelmuur. Kanaries lusten ook graag eens een stukje fruit, bijvoorbeeld appel. Grit en maagkiezel behoren altijd aanwezig te zijn, zodat de vogels er naar behoefte van kunnen opnemen.

Kweek Info:

Je kan het beste broedresultaten verkrijgen als je ze in kweekhokken houd. Je zult om betere broedresultaten het licht moeten opvoeren tot 15 uur, met ongeveer een half uur tot een uur per week de temperatuur moet eigenlijk minimaal 10 graden s' nachts zijn. Als je eenmaal aan 15 uur ligt zit en het eind februari, begin maart is kan je er een komvormig nestkastje inhangen. Geef ze dan eerst wat grof nestmateriaal en dan zacht nestmateriaal, maar je kan ze het beste wel witgekleurd nestmateriaal geven. Je krijgt na ongeveer een week als het nest af is 4 tot 6 gevlekte eieren. Ze legt elke dag een ei, maar na het 3e ei kan ze wel eens een dag overslaan. Na ongeveer het leggen van het derde ei zal ze beginnen met broeden. Dat gebeurt ook wel eens vanaf het eerste ei. Je kan het beste elke dag dat een ei wordt gelegt het ei eruit halen en vervangen voor een nepeitje en bij het leggen van het 4e ei de eieren weer terugleggen, omdat er anders een te groot verschil in leeftijd zit en dan kan het jongste en kleinste jong niet genoeg voer krijgen en dood gaan. Na 13 dagen broeden door alleen het vrouwtje komen de jongen uit het ei en dan is eivoer voor de jongen van levensbelang. Na ongeveer 8 tot 10 dagen kunnen de vogels geringt worden. Dat kan je ook weten als je niet weet wanneer de jongen zijn uitgekomen, omdat ze dan vleugelpennen beginnen te krijgen en er ontlasting om het nest heen ligt, want na ongeveer 8 dagen is het teveel werk voor het vrouwtje om alle ontlasting uit het nest te halen en dan kruipen de jongen iets naar achteren en leggen ze al hun ontlasting op de rand van het nest. Na ongeveer 3 tot 4 weken vliegen de jongen uit. Na ongeveer een week na het uitvliegen kunnen de jongen al zelfstandig zijn, maar haal ze dan niet meteen bij de ouders vandaan, want misschien worden ze nog gevoerd. na 2 tot 3 weken moeten ze er wel uit zijn gehaald, omdat het vrouwtje inmiddels (meestal) al weer aan een nieuw nest is begonnen, maar haal na 2 legsels het nestkastje eruit, want anders zullen de vogels verzwakken door het verzorgen van het volgend (3e) legsel. Alleen als de vogels in goede conditie zijn kunnen ze nog wel eens een 3e ronde doen.

De Gekleurde Zanger - C.L.W.Noorduijn | info@vogelvereniginglochem.nl