Goudvink

Belangrijk:

Door het doorgaans ontbreken van verschillende noodzakelijke voedingsstoffen is het mogelijk dat het mannetje zijn rode kleur kan verliezen. Geef ter compensatie een eivoer met een canthaxantine toevoeging.

Opvoeding / verzorging:

Deze hoofdzakelijk zaadetende vogels voelen zich het beste thuis in een goed beplante volière alwaar zij spoedig over zullen gaan tot het bouwen van een nest. Het spreekt voor zich dat deze vogels winterhard zijn en dus het gehele jaar in de buitenvolière kunnen verblijven.

Beschrijving:

De zachtgevederde, schuwe Goudvink is vaak een grote plaag in fruitteeltgebieden, waar hij aanzienlijke schade kan veroorzaken doordat hij de knoppen van fruitbomen eet, vooral die van peren. Tijdens het broedselzoen verzamelen ze het voedsel voor hun Jongen met speciale zakken aan weerszijden van de tong. De meeste andere vinken hebben dergelijke zakken In hun keel. De Azorengoudvink, Pyrrhula murina, heeft een veel doffer verenkleed dan zijn verwant op het vasteland in Noord-Europa, Pyrrhula pileata. De seksen lijken op elkaar en zowel het mannetje als het vrouwtje missen de witte stuit die alle andere rassen wel hebben, wat suggereert dat het hier in feite om een aparte soort gaat. De vogel komt voor in hooglandbos en langs bosranden in de Azoren. Hij is uiterst schaars en wordt als bedreigd beschouwd. Aan het andere eind van het verspreidingsgebied van de Goudvink, in het gebied van de Amoer in het uiterste zuidoosten van de Sovjetunie, Mantsjoerije en Japan komt het ras Pyrrhula seiventris voor, met een grijze borst en een rood gezicht.

De Gekleurde Zanger - C.L.W.Noorduijn | info@vogelvereniginglochem.nl