Onze huidige vogelvereniging is het resultaat uit het samengaan van twee bestaande verenigingen, te weten: "De Gekleurde Zanger" en "C.L.W. Noorduijn".

De Gekleurde zanger  opgericht in 1934

De Gekleurde zanger heeft eerst een andere naam gehad “ De Bakermat der Gekleurde Zangers”. Deze naam is gebleven tot de tweede wereldoorlog en werd daarna veranderd in "De Gekleurde Zanger". Er zijn van de periode voor de oorlog geen notulen of bestuursgegevens meer bekend, wel enkele mond tot mond overleveringen.
Maar gelukkig heeft de vereniging toch nog een herinnering aan ons achtergelaten. Onder de oprichtingsnaam is een bouwvergunning aangevraagd voor een volière aan de Dr. Rivestraat-Smeestraat met nummer 1588 en er werd een leges voor betaald van f 0,50 op 31 mei 1938.
     

C.L.W. Noorduijn  opgericht 29 november 1926

C.L.W. Noorduijn is opgericht door de naamgever en heeft de vereniging op de kaart gezet door bij een bezoek aan Zwitserland het idee op te doen hoe een rode kanarie te kweken. Door een kanarie te kruisen met een kapoetsensijs kwam er een roodachtige kanarie ter wereld. Door dit proces te herhalen kwam er een nieuw type kanarie met de hoofdkleur rood. Dit rood is in werkelijkheid oranje-rood. De andere leden van de vereniging gingen ook kweken met deze vogels en daarna ging dit als een olievlek over het land.

Doordat er minder aandacht voor de vogelsport in het algemeen kwam, werden  in 1972 besprekingen gestart om de 2 verenigingen te fuseren. Na lange en moeizame onderhandelingen, vooral over de naam en de oprichtingsdatum, is de nieuwe vereniging van start gegaan op 1 juli 1973. De naam werd

“ De Gekleurde Zanger - C.L.W Noorduijn”

en als oprichtingsdatum werd 26 november 1926 genomen. De nieuwe vereniging is lid van de Nederlandse Bond Van Vogelliefhebbers N.B.v.V.


Op Donderdag 6 september 1973 werd de eerste ledenvergadering bij cafe Pasman gehouden en het eerste bestuur voorgesteld met als:

Voorzitter                         : W. van Zuilekom
Secretaris                        : M. Sloot
Penningmeester              : A.A. Otten
Tweede Voorz                 : H.C. Jansen
Tweede Secretaris          : G. Ter Welle
Tweede Penningmeester: G. Jansen
Commissaris                   : Joh. Klein Tiessink

Het ledental van onze vereniging is in 2019 zesendertig leden. Helaas is de ledenlijst van de fusieperiode niet beschikbaar, maar deze zal zeker een heel ruim ledenaantal hebben gekend.


In de loop der jaren werden de vergaderingen en tentoonstellingen op meerdere locaties gehouden zoals bij café Pasman, Het Wapen van Lochem, de Lochemse Schouwburg, Witkamp in Laren, de Groene Jager in Barchem en de Nieuwe Aanleg in Almen.

 

 

De Gekleurde Zanger - C.L.W.Noorduijn | info@vogelvereniginglochem.nl