Ceres Amandine

Kweek Info:

In een broedkooi of volière gaan deze vogels gemakkelijk tot broeden over, de pop legt dan meestal 5 eitjes, die door afwiselend broeden van man en pop na 12 dagen uitkomen. Beide brengen ze de jongen groot met naast de gewone zaden, eivoer en wat gekiemde zaden, ook groenvoer mag niet ontbreken. De vogels zijn erg gevoelig voor storingen en laten dan de jongen of de eitjes in de steek.

De Gekleurde Zanger - C.L.W.Noorduijn | info@vogelvereniginglochem.nl